Terms & Conditions

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Rc Take Off optreedt als verkoper van zaken.

1. Al de prijzen vermeld op de website en in de winkel zijn nettoprijzen, in Euro, inclusief BTW. De prijzen en aanbiedingen zijn van wijzigingen voorbehouden en niet bindend.

2. Bestellingen

2.1 Alle bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren online, via e-mail of andere (fax of brief). Door een bestelling te plaatsen gaat de klant akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

2.2 Een bestelling is uitvoerbaar nadat wij een schriftelijke bestelbon hebben ontvangen en de betaling van het verschuldigde bedrag is voldaan. Daarna wordt zo vlug mogelijk tot de levering overgegaan.

2.3 Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij met akkoord van zowel Rc Take Off als de klant. Dit geldt eveneens voor afzonderlijke posten van een bestelling.

3. Leveringen

3.1 Behoudens andere overeenkomst worden de goederen van eenzelfde bestelling ook in een keer geleverd, dit om de behandelingskosten (verwerken,verpakken,verzenden) te beperken. Indien gewenst kan de bestelling in meerdere leveringen gesplitst worden, extra verzendkosten zijn dan ten laste van de klant. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.

3.2 Goederen worden als geleverd beschouwd vanaf het ogenblik dat ze bij ons door de transporteur zijn afgehaald. Goederen worden steeds tegen zo gunstig mogelijke tarieven verstuurd, maar niet op risico van Rc Take Off. De klant dient bij levering steeds te controleren als het pakket zich in goede staat bevindt. In geval van transportschade staat het de klant vrij zich te verhalen op de transporteur.

4. Op niet-voorraadprodukten, reservaties en maatwerk kan steeds een voorschot tot 100% worden gevraagd. Opgegeven levertermijnen voor bestellingen en maatwerk dienen opgevat te worden als richtwaarde zonder bindende kracht.

5. Alle goederen worden contant betaald bij afhaling in de winkel. Online bestellingen worden verstuurd nadat het verschuldigde bedrag voldaan is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen werd.

6. Verkochte goederen worden onder geen enkele voorwaarde teruggenomen.

7. Waarborg/Herstellingen

7.1 Waarborg wordt gegeven overeenkomstig de fabrieksvoorwaarden gedurende de termijn vermeld op het garantiebewijs of verpakking.

 

7.2 Waarborg op goederen wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Rc Take Off aan de klant gegeven aankoopbon / factuur eventueel samen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.

7.3 Alle waarborg vervalt indien : Door de klant zelf modificaties of reparaties aan de geleverde zaken werden aangebracht. Er sprake is van onzorgvuldig of verkeerdelijk gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het oorspronkelijk bedoeld.

7.4 Alle herstellingen die binnengebracht of teruggestuurd worden dienen vergezeld te zijn van aankoopbewijs, een duidelijke foutomschrijving en alle gegevens van de klant. Herstellingen zonder foutomschrijving worden niet aanvaard of teruggestuurd.

8. Rc Take Off is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

9. Bij iedere betwisting tussen de klant en Rc Take Off zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel (Belgie) bevoegd.